ZAŁOŻENIA METODY 

METODA JES-PL JEST PRÓBĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIA, POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE EDUKACJI UCZNÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

  • Jak diagnozować potrzeby i umiejętności uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji?
  • Jak adaptować materiał dla uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji tak, aby odpowiadał on ich specyficznym potrzebom edukacyjnym?
  • Jak przygotowywać ćwiczenia i zadania dla uczniów i uczennic, aby były motywujące do poznawania języka polskiego i uczenia się nowych treści?
  • Jak prowadzić zajęcia z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji, wspierając zarówno ich rozwój językowy, jak i uczenie się wybranych treści oraz nabywanie określonych umiejętności?
  • Jak wspierać rozwój uczniów i uczennic, biorąc pod uwagę specyficzny kontekst kulturowy?

 

Odpowiedzi na te pytania wynikają z głębokiego doświadczenia oraz zamiaru wsparcia nauczycieli oraz uczniów z doświadczeniem migracji. Dzielimy się naszym doświadczeniem i metodą JES-PL, ponieważ jej skuteczność została sprawdzona w praktyce. 

Zapraszamy do zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi walorami Metody JES-PL.

 

KONTAKT 

Metoda JES-PL

Napisz do nas wiadomość