METODA JES-PL

SKUTECZNE NARZĘDZIA NAUCZANIA UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

METODA 

METODA JES-PL

DAJEMY NAUCZYCIELOM WSPARCIE

Szkoła to pierwsza bezpieczna przestrzeń, w której dziecko uczy się życia w nowej społeczności. Nauczyciel jest często pierwszą osobą, z którą uczeń nawiązuje relację opartą na zaufaniu, która daje dziecku poczuje bezpieczeństwa i możliwość rozwoju. Metoda JES-PL (Język Edukacji Szkolnej – JĘZYK POLSKI) została opracowana, aby pomóc nauczycielom uczyć i wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji. Metoda ułatwia uczenie się języka polskiego oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w tym języku. Jest też próbą odpowiedzi na nurtujące nauczycieli pytania, pojawiające się w procesie edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji.

DIAGNOZA

Jak diagnozować potrzeby i umiejętności uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji? 

WSPARCIE

Jak wspierać rozwój i nabywanie umiejętności, biorąc pod uwagę kompetencje językowe i kulturowe?

ADAPTACJA

Jak adaptować materiał, aby odpowiadał on specyficznym potrzebom edukacyjnym?

Język

Jak komunikować się skutecznie z uczniami i uczyć ich języka potrzebnego do nauki?

PRZYGOTOWANIE

Jak przygotowywać zadania, aby motywować do nauki języka, nowych treści i poznania kultury polskiej?

LEKCJE

Jak prowadzić zajęcia i wspierać rozwój językowy i uczenie się wybranych treści i  budować poczucie bezpieczeństwa?

POMAGAMY

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

 • Poczucie kompetencji
 • Wsparcie w pracy
 • Rozwój zawodowy
 • Poczucie sprawczości
 • Umiejętność mediacji kulturowej

KORZYŚCI DLA UCZNIA

 • Integracja
 • Adaptacja
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Przygotowanie do nauki
 • Rozwój kompetencji językowych
 • Rozwój kompetencji kulturowych

SZKOŁA UCZEŃ NAUCZYCIEL

WSPÓLNIE DBAMY O DOBRO UCZNIÓW I UCZENNIC

To dorośli podejmują decyzje o migracji. Powodów tych decyzji jest wiele: zmusza ich do tego wojna lub migrują z powodów politycznych ekonomicznych czy społecznych. Dzieci w tych podróżach podążają za rodzicami, nie zawsze rozumiejąc podjęte decyzje.

W kraju osiedlenia dzieci szybko konfrontują się nową, często trudną dla nich sytuacją. Rodzice zapisują je do polskiej szkoły. To miejsce staje się często pierwszym, gdzie musi porozumiewać się w języku polskim, gdzie spotka się z polską kulturą. W szkole uczniowie z doświadczeniem migracji zaczynają budować swoją nową tożsamość a nauczyciele są osobami wprowadzającymi ich w ten nieznany świat, są ich przewodnikami po języku polskim i polskiej kulturze, ułatwiają im mediację pomiędzy kulturą kraju pochodzenia a kulturą kraju osiedlenia. Od nich zależy jak będzie przebiegał proces adaptacji dziecka w nowym środowisku a także proces jego integracji w społeczeństwie.

Metoda JES-PL pokazuje jak nawiązać z tymi uczniami i uczennicami relację, opartą na zaufaniu, dającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Pokazuje nauczycielom jak mogą wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji, przygotowuje ich do bycia mediatorem kulturowym i przewodnikiem po nowej rzeczywistości.

AUTORKI METODY JES-PL

Metoda jest rezultatem prac badawczych dr hab. prof. UP Małgorzaty Pamuły-Behrens i dr hab. prof. UP Marty Szymańskiej, badaczek Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

Dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

MARTA SZYMAŃSKA

Dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

JEŚLI ZROBISZ JEDEN KROK, BY ZROZUMIEĆ UCZNIA I JEGO KULTURĘ

ON ZROBI KROK DRUGI, ABY POZNAĆ JĘZYK I MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ ZNALAZŁ

AKTUALNOŚCI

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO DRUGIEGO DLA ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Program adresowany jest do uczniów uczących się języka polskiego jako drugiego w oddziałach przygotowawczych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Uczniowie ci mają prawo do korzystania z takiej formy organizacji nauki przez 12 miesięcy. W związku z tym w oddziale przygotowawczym zajęcia z języka polskiego jako drugiego odbywają się w wymiarze około 150 godzin1 . W niniejszym programie zakłada się także, że w oddziałach przygotowawczych uczniowie korzystają z innych zajęć przedmiotowych, które również prowadzone są w języku polskim. Jakość tego transferu będzie znacząco wpływała na umiejętności językowe uczących się i ich kompetencje interkulturowe.

Realizacja programu umożliwi uczniom osiągnięcie poziomu A2 (ESOKJ). Ze względu na specyfikę nauczania w oddziałach przygotowawczych (m.in. dużą zmienność zespołów klasowych i ich różnorodność), program ten może być modyfikowany i dostosowywany.

Program opracowano na podstawie obowiązujących rozporządzeń i Prawa Oświatowego oraz wybranych dokumentów europejskich dotyczących budowania programów do nauki języka ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Wyróżnikiem programu jest Metoda JES-PL.

.

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW „SZTUKA ROBIENIA ZMIAN”

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, WCIES oraz UNHCR Oddział Polska zorganizowały spotkanie dla dyrektorów szkół prowadzących oddziały przygotowawcze. Na spotkaniu zaprezentowany został „Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej” oraz Metoda JES-PL, będąca wyróżnikiem programu.

METODA JES-PL W PROGRAMIE ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej proponuje studentom udział w programie doskonalenia kompetencji „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. Studenci biorący w nim udział doskonalą swoje umiejętności i przygotowują się do zawodu nauczyciela. Biorą udział w zajęciach z metodyki nauczania języka polskiego uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji i na nich poznają teoretyczne podstawy Metody-JES-PL oraz uczą się jak stosować ją w praktyce

SZKOLENIA METODA

SZKOLENIA METODA JES-PL

NASZA METODA TWOJE DOŚWIADCZENIA

Wspieramy nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji. Prowadzimy szkolenia i warsztaty. Organizatorami tych spotkań są instytucje publiczne takie jak Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria, ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły, fundacje i stowarzyszenia a także organizacje międzynarodowe np. UNHCR. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

KONTAKT 

Metoda JES-PL

Napisz do nas wiadomość