SZKOLENIA METODA

SZKOLENIA

METODA JES-PL

NASZA METODA TWOJE DOŚWIADCZENIA

Wspieramy nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji. Prowadzimy szkolenia i warsztaty. Organizatorami tych spotkań są instytucje publiczne takie jak Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria, ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły, fundacje i stowarzyszenia a także organizacje międzynarodowe np. UNHCR. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.

CELEM ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ JEST:

  • Wielokierunkowe wsparcie edukacji włączającej uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji
  • Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej przez uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji
  • Podniesienie jakości pracy nauczycieli pracujących z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji.
  • Stworzenie narzędzi do pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji, komplementarnych z obecnymi w szkole podręcznikami
  • Przygotowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli pracujących w klasach przygotowawczych.

WARSZTATY: W POLSKIEJ SZKOLE WIELOKULTUROWEJ - WSPARCIE KOMPETENCJI KADRY PEDAGOGICZNEJ

W Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się konferencja pt. „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej”.

Część warsztatowa konferencji adresowana była przede wszystkim do nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. W tym samym czasie odbyło się seminarium naukowe „Problematyka edukacji i integracji migrantów i uchodźców w kształceniu uniwersyteckim”, w którym wzięli udział eksperci z różnych ośrodków akademickich i organizacji w Polsce.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i była współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” .

WARSZTATY: W POLSKIEJ SZKOLE - METODA JES-PL W PRAKTYCE

WARSZTATY: METODA JES-PL W PRACY Z UCZNIEM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

Ważnym elementem były wypracowane przez wszystkich uczestników materiały dydaktyczne na każdy z poziomów nauczania do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych, w tym ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę języka polskiego oraz słownictwo, które diametralnie różni się na poszczególnych przedmiotach oraz poziomach kształcenia.

Nauczyciele poznali nie tylko technikę prowadzenia-nauczania uczniów cudzoziemskich, ale także, jak ważne są aspekty kulturowe, które mogą mieć niekiedy kluczowe znaczenie w rozumieniu i pojmowaniu realiów danego kraju. Zostały omówione różne metody kształcenia sprawności językowych (m.in.: analizy i twórczego naśladowania wzorów, norm i instrukcji, wywoływania wypowiedzi uczniów przez kontakt z tekstem ikonicznym, przekładu intersemiotycznego oraz podkreślono rolę komunikacji w kształceniu w/w sprawności.

Bardzo ważne okazały się rady oraz wskazówki dotyczące oceniania uczniów cudzoziemskich, które z reguły sprawiają nauczycielom problem oraz budzą kontrowersje wśród uczniów.

Jarosław Wawak

Uczestnik warsztatów

Część warsztatowa poświęcona była opracowaniu przykładowego materiału do pracy z dzieckiem, tj. zaadaptowania tekstu (w warstwie językowej), zbudowaniu specjalistycznego słownika, wprowadzeniu elementów gramatycznych i przygotowaniu do tzw. produkcji, czyli tworzenia samodzielnego tekstu.

J.Biernat, K.Zioła-Ziemczyk

Konsultantki WOMBB

WARSZTATY: W POLSKIEJ SZKOLE - METODA JES-PL W PRAKTYCE

Ważnym elementem były wypracowane przez wszystkich uczestników materiały dydaktyczne na każdy z poziomów nauczania do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych, w tym ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę języka polskiego oraz słownictwo, które diametralnie różni się na poszczególnych przedmiotach oraz poziomach kształcenia.

Nauczyciele poznali nie tylko technikę prowadzenia-nauczania uczniów cudzoziemskich, ale także, jak ważne są aspekty kulturowe, które mogą mieć niekiedy kluczowe znaczenie w rozumieniu i pojmowaniu realiów danego kraju. Zostały omówione różne metody kształcenia sprawności językowych (m.in.: analizy i twórczego naśladowania wzorów, norm i instrukcji, wywoływania wypowiedzi uczniów przez kontakt z tekstem ikonicznym, przekładu intersemiotycznego oraz podkreślono rolę komunikacji w kształceniu w/w sprawności.

Bardzo ważne okazały się rady oraz wskazówki dotyczące oceniania uczniów cudzoziemskich, które z reguły sprawiają nauczycielom problem oraz budzą kontrowersje wśród uczniów.

Jarosław Wawak

Uczestnik warsztatów

WARSZTATY: METODA JES-PL W PRACY Z UCZNIEM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI

Część warsztatowa poświęcona była opracowaniu przykładowego materiału do pracy z dzieckiem, tj. zaadaptowania tekstu (w warstwie językowej), zbudowaniu specjalistycznego słownika, wprowadzeniu elementów gramatycznych i przygotowaniu do tzw. produkcji, czyli tworzenia samodzielnego tekstu.

J.Biernat, K.Zioła-Ziemczyk

Konsultantki WOMBB

KONTAKT 

Metoda JES-PL

Napisz do nas wiadomość