METODA JES-PL W PRAKTYCE

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODY NA LEKCJACH

KROK 1

DIAGNOZA

Pierwszym wyzwaniem, które stoi przed dyrekcją szkoły przyjmującej ucznia/uczennicę z doświadczeniem migracji oraz nauczycielami, którzy będą z nim pracować, jest przeprowadzenie diagnozy. Pozwoli ona na przygotowanie indywidualnego programu nauczania (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) lub skierowanie ucznia do oddziału przygotowawczego.

KROK 2

ADAPTACJA TEKSTU

Teksty w podręcznikach są najczęściej zbyt trudne dla uczniów z doświadczeniem migracji w rodzinie. Przygotowanie ich w specjalny sposób ułatwia uczącym się dostęp do wiedzy i buduje językowe umiejętności, płynność i poprawność językową wypowiedzi. Obudowanie tekstu ilustracjami, wykresami, tabelami także pomaga w zrozumieniu tekstu i nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

KROK 3

BUDOWANIE SŁOWNIKA SPECJALISTYCZNEGO

Systematyczne uczenie słownictwa znacząco wpływa na poziom opanowania języka W kontekście edukacji szkolnej szczególna rolę będzie odbywał język specjalistyczny. Dostęp do wiedzy jest możliwy wtedy, gdy uczeń rozumie tekst, który czyta i potrafi pokazać za pomocą języka, czego się nauczył. Wsparciem w uczeniu się będzie wiedza ogólna uczącego się, która jest punktem wyjścia do rozwijania języka edukacji szkolnej.

KROK 4

GRAMATYKA OKAZJONALNA

Gramatyka jest ważnym elementem wspomagającym uczenie się języka drugiego. Jednym ze sposobów uczenia jest wykorzystanie strategii opartych na obserwacji i porównywaniu w celu zauważenia różnic i podobieństw. Dobrze pokazywana gramatyka, może przyspieszyć przyswajanie języka, rozwijając jednocześnie zdolności analityczne ucznia, stwarzając okazje do dokonywania syntezy wiadomości i umiejętności, doskonaląc procesy związane z wnioskowaniem.

KROK 5

PRODUKCJA

Uczniowie z doświadczeniem migracji szybciej opanowują kompetencje receptywne niż produktywne. Rozwijanie kompetencji produktywnych: mówienia, rozmawiania i pisania wymaga zaplanowanych systematycznych działań. W Metodzie JES-PL produkcja ucznia jest zawsze kierowana. Uczniowskie próby wspierane są zawsze wzorami i modelami wypowiedzi.

KROK 6

SPOTKANIE Z INNYMI

Nauczyciele pracujący Metodą JES-PL są przygotowani do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, mają większą świadomość problemów, jakich mogą doświadczać ci uczniowie w szkole. Wiedzą jak uczyć wartości istotnych dla społeczeństwa przyjmującego, pomagają nowoprzybyłym uczniom odkrywać kulturę i zwyczaje kraju przyjmującego i polskim uczniom pomagają odkrywać inne kultury i języki. Nauczyciele Ci potrafią być mediatorami pomiędzy wieloma kulturami.

KROK 5

PRODUKCJA

Uczniowie z doświadczeniem migracji szybciej opanowują kompetencje receptywne niż produktywne. Rozwijanie kompetencji produktywnych: mówienia, rozmawiania i pisania wymaga zaplanowanych systematycznych działań. W Metodzie JES-PL produkcja ucznia jest zawsze kierowana. Uczniowskie próby wspierane są zawsze wzorami i modelami wypowiedzi.

KROK 6

SPOTKANIE Z INNYMI

Nauczyciele pracujący Metodą JES-PL są przygotowani do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, mają większą świadomość problemów, jakich mogą doświadczać ci uczniowie w szkole. Wiedzą jak uczyć wartości istotnych dla społeczeństwa przyjmującego, pomagają nowoprzybyłym uczniom odkrywać kulturę i zwyczaje kraju przyjmującego i polskim uczniom pomagają odkrywać inne kultury i języki. Nauczyciele Ci potrafią być mediatorami pomiędzy wieloma kulturami.

PRAKTYKA DNIA CODZIENNEGO

NASZA METODA TWOJE DOŚWIADCZENIA

Metoda JES-PL ma zapewnić uczniom z doświadczeniem migracji wysokiej jakości edukację opartą nie tylko na poznawaniu języka kraju przyjmującego, ale także zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności szkolnych poprzez język, który do tej rzeczywistości przystaje. Dzięki zaplanowanej, celowej nauce języka edukacji szkolnej uczeń nie tylko ma większą szansę na przyswojenie nowej wiedzy, ale także na jej zaprezentowanie w kontekście szkolnym.

KONTAKT 

Metoda JES-PL

Napisz do nas wiadomość