AUTORKI METODY JES-PL

NASZA PRACA OD ZAWSZE BYŁA ZWIĄZANA ZE SZKOŁĄ

Wieloletnie doświadczenia badawcze i szkolne, kontakty z nauczycielami i uważne wsłuchiwanie się  w ich potrzeby zaowocowały stworzeniem Metody JES-PL. Nasze prace powstają w Centrum nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

dr hab. prof. UP MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

Współautorka Metody JES-PL www.metodajes.pl, specjalistka w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem  nauczana języków obcych dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym oraz współautorka  materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole” i „Programu nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej”. Koordynatorka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego  www.polski.info Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą.

MARTA SZYMAŃSKA

dr hab. prof. UP MARTA SZYMAŃSKA

Współautorka Metody JES-PL www.metodajes.pl, specjalistka w zakresie dydaktyki języka pierwszego i języków obcych, edukacji językowej i kulturowej dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyki nauczania języka ojczystego ze szczególnym uwzględnieniem  problematyki związanej z wprowadzaniem zagadnień z zakresu gramatyki opisowej oraz metodyką rozwijania umiejętności pisania na różnych etapach edukacyjnych. Współautorka podręcznika i programu do języka polskiego w gimnazjum „To lubię!”, programu nauczania oraz wielu publikacji naukowych i dydaktycznych. Współautorka  materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole” i Programu nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej. Koordynatorka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego  www.polski.info Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.

 

MEDIA O NAS

DZIECI OBCOJĘZYCZNE Z RÓWNYMI SZANSAMI NA EDUKACJĘ

„W polskiej szkole” „to pierwszy taki w Polsce przewodnik do nauczania początkowego, w tym nauki języka polskiego dla najmłodszych przyjeżdżających do Polski: zarówno dla imigrantów obcojęzycznych jak i dzieci z polskich rodzin wracających do kraju. Prawie tysiąc stronicowa praca naukowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ma pomóc w lepszym poznaniu języka i wyrównać szanse w dalszej edukacji najmłodszym. Najnowszy raport dotyczący skuteczności nauczania początkowego wśród imigrantów autorstwa prof. Małgorzaty Pamuły-Behrens i z prof. Marty Szymańskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wskazuje brak materiałów edukacyjnych, z których nauczyciele mogliby skorzystać w nauczaniu początkowym dzieci z doświadczeniami migracji.”

Kliknij i posłuchaj w Radio Kraków wywiadu z Autorkami materiałów „W polskiej szkole”

CHARAKTERYSTYKA WIELOKULTUROWEGO ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO W KRAKOWIE W ŚWIETLE PROCESÓW INTEGRACJI

Podczas pierwszego spotkania w 2020 roku zaprezentowany został raport autorstwa Małgorzaty Pamuły-Behrens, Marty Szymańskiej, Adama Bulandry, Jakuba Kościółka i Urszuli Majcher-Legawiec dotyczący wielokulturowości w kontekście edukacji i procesów integracji. W obszernym dokumencie autorzy skupiają się na zagadnieniach takich jak:

  • edukacja wielokulturowa w Krakowie w ujęciu statystycznym na tle regionu i kraju (przedszkolna i szkolna)
  • przygotowanie pracowników systemu edukacji do pracy w wielokulturowym środowisku
  • aktualnie stosowane rozwiązania dotyczące obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym w krakowskich szkołach.

Raport zawiera także rekomendacje w zakresie: wsparcia kompetencji międzykulturowych uczniów, dzieci z przedszkoli, nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji; zarządzania edukacją w sytuacji migracji – organizacji pracy przedszkoli i szkół oraz wsparcia kompetencji pracowników systemu edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego wobec potrzeb wielokulturowego środowiska edukacyjnego, a także procesowego wspomagania rozwoju szkoły w kierunku szkoły międzykulturowej.

Nagranie ze spotkanie jest udostępnione na stronie OWIM

TYSIĄCE IMIGRANTÓW W POLSKICH SZKOŁACH

„Dzieci imigrantów i powracające do kraju dzieci polskie są coraz większym wyzwaniem dla polskich szkół. Nauczyciele nie zawsze potrafią jemu sprostać. Rozmowa z prof. Małgorzatą Pamułą-Behrens z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.”

Kliknij i przeczytaj cały atrykuł w Gazecie Krakowskiej

POMÓC MIGRANTOM, ABY NIE BYLI W SZKOLE DUCHAMI

„Potrzeba rozwiązań, które będą wspierać ucznia, aby nie był marginalizowany i by w tym czasie, kiedy jeszcze słabo mówi po polsku, też czegoś się uczył. Dlatego z dr hab. Szymańską wystartowałyśmy w konkursie, który ministerstwo ogłosiło w ubiegłym roku, a który dotyczył wsparcia osób z doświadczeniem migracji. Był kierowany do organizacji pozarządowych, więc wspólnie z krakowską Fundacją im. Mikołaja Reja złożyłyśmy propozycję: opracowania materiałów dla uczniów. I wygrałyśmy.”

Kliknij i przeczytaj cały artykuł w Dzienniku Polskim

KONTAKT 

Metoda JES-PL

Napisz do nas wiadomość