METODA JES

Skuteczne narzędzia nauczania dzieci z doświadczeniem migracji.

 

SZKOŁA NAUCZYCIEL UCZEŃ

Szkoła to pierwsza bezpieczna przestrzeń, w której dziecko uczy się życia w nowej społeczności. Nauczyciel jest często pierwszą osobą, z którą uczeń nawiązuje relację opartą na zaufaniu, która daje dziecku poczuje bezpieczeństwa i możliwość rozwoju. Metoda JES-PL (Język Edukacji Szkolnej – JĘZYK POLSKI) została opracowana, aby pomóc nauczycielom uczyć i wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji. Metoda ułatwia uczenie się języka polskiego oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w tym języku. Jest też próbą odpowiedzi na nurtujące nauczycieli pytania, pojawiające się w procesie edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji:

DIAGNOZA

Jak diagnozować potrzeby i umiejętności uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji? 

WSPARCIE

Jak wspierać rozwój i nabywanie określonych umiejętności, biorąc pod uwagę specyficzny kontekst kulturowy?

ADAPTACJA

Jak adaptować materiał, aby odpowiadał on specyficznym potrzebom edukacyjnym?

Język

Jak komunikować się skutecznie z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji

PRZYGOTOWANIE

Jak przygotowywać ćwiczenia i zadania, aby motywować do poznawania języka polskiego i uczenia się nowych treści?

LEKCJE

Jak prowadzić zajęcia i wspierać rozwój językowy i uczenie się wybranych treści i  budować poczucie bezpieczeństwa.

POMAGAMY

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dajemy wsparcie nauczycielom w nietypowej sytuacji edukacyjnej. Wspólnie dbamy o dobro uczniów niezależnie od kraju ich pochodzenia.

AUTORKI METODY

Metoda jest rezultatem prac badawczych badaczek Centrum Badań nad Edukacją i Integracji Migrantów dr hab. prof. UP Małgorzaty Pamuły-Behrens i dr hab. prof. UP Marty Szymańskiej.

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

Profesor...........

I tutaj zwięzła notka o pracy, praktyce i zainteresowaniach.

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS

Profesor...........

I tutaj zwięzła notka o pracy, praktyce i zainteresowaniach.

AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z DOŚWIADCZNIEM MIGRACJI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

KONFERENCJA JĘZYK DLA WSZYSTKICH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

KONFERENCJA JĘZYK DLA WSZYSTKICH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

WARSZTATY

Nasza metoda Twoje doświadczenia

szkolenie 1

Skracanie tekstu

szkolenie 1

Skracanie tekstu

szkolenie 1

Skracanie tekstu

KONTAKT 

Metoda JES,pl

Akademia JES

Zadzwoń

(451) 321-3922

Napisz do nas

info@gmail.com

Subskrypcja najnowszych informacji i materiałów edukacyjnych